lise coğrafya dersi YGS: TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 68 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 68 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 68 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
1.Ulaşım sistemleri deyince aklınıza neler geliyor.
Bir yerden başka bir yere ulaşmak yada ticaret faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlı kullanılan sistemler gelir. Kara, deniz, demir, hava yolu ulaşım sistemleri gelir.

2.Ülkemizde en gelişmiş ulaşım sistemi hangisidir. Nedenlerini söyleyiniz.
En gelişmiş kara yolu ulaşım sistemidir.1923-1950 yılları arasında demir yolları ağırlık kazanmış 1950 den sonra ise kara yolu demir yollarına ağırlık kazanmaya başlamıştır. Ülkemizde bu yıllarda başlayan otomotiv montaj sanayi kara yolu gelişimini desteklemiş demir yolu geri planda kalmıştır.Türkiye’nin konum özellikleri de devreye girmiş uluslar arası taşımacılık projeleri planlanmış bu planlamalar kara yolu taşımacılığını desteklemiştir.Bu sektörde ciddi bir rant payı ve çalışan sayısı oluşmuş o gün bugün kara yolu gelişimi hep önde olmuş diğer ulaşım sistemleri istenen boyutta gelişememiştir.
Karayolu ile ülkemizin her yerine ulaşılabilmektedir.Bu nedenle en fazla karayolu ulaşımı gelişmiştir.

3.Yaşadığınız bölgede hangi ulaşım sistemi yada sistemleri gelişme göstermiştir.Nedenlerini belirtiniz.
Yaşadığımız bölge .................. bölgesidir.Bu bölge kara yolu ve demir yolu taşımacılığına elverişli olmasına rağmen ağırlık kara yolu gelişiminde olmuştur.Yukarıda belirttiğimiz sebepler den dolayı yük ve yolcu taşımacılığında kara yolu ön plana çıkmıştır.
Genel olarak engebeli arazi yapısı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tren yolu taşımacılığını olumsuz etkilemiş çok gelişmiş yollar olmasa da kara yolu tercih edilmiştir.

4.Ulaşım sistemlerinin ortaya çıkış sebeplerini tartışınız.
Bir ülkenin hem kendi sınırları içinde hem de sınırları dışında  bağlantısını sağlayan en önemli hizmet sektörü ulaşımdır.Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesi,ortak kültür,bölgesel işbirliği,ülkelerin bütünlüğü ve savunmasında önemlidir.Bu etkenlerin birleşmesi ulaşım sistemlerinin ortaya çıkış sebepleridir.

5.Ulaşım sistemlerinin gelişmesinde etkili olan coğrafi etkenler hakkında çıkarımlarda bulunun.
Coğrafi konum, yer şekilleri,iklim belirleyici etkenlerdir.Konum özellikleri avantajlı bölgelerde yer şekillerinin elverişli olduğu alanlarda iklim şartları da gereken uygunluğu gösteriyorsa ulaşım sistemleri son derece gelişmiş bir hal alır.Detaylı açıklama bu konu ile ilgili sayfa 70-71 de kitabınızda açıklanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder