lise coğrafya dersi YGS: PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 260 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 260 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 260 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI


Seçilebilecek Konular
1.Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler.
2.İnsanın doğaya zarar vermeden ve azami şekilde, doğadan faydalanma yolları.
3.Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çalışma esasları ve alternatif kullanım alanları.
4.İnsan yaşantısında iklime bağlılığın asgari düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm önerileri.
(Bu konular dışında ilgi duyduğunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.) Süre: İki ay
Çalışma İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları
1.Projenin adı (1-15 sözcük arası olmalıdır.)
2.Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)
3.Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu konudaki projenin amacı belirtilmekle birlikte, durum ya da sorun net biçimde açıklanmalıdır.)
4.Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplam bilgilerden yola çıkarak bir ürün ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 7-15 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılmalıdır.)
5.Sonuç ve öneriler
6.Kaynakça


Proje Hazırlanırken İzlenecek Basamaklar
1.Basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştırmayacağınıza, konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Bu aşamada öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşıp ondan konu belirlemede yardım alınız.
2.Basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız işlemler sonucunda belirlediğiniz konunun "önemini, neden bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi" belirleyiniz.
3.Basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, İnternet, TV radyo ve konu ile ilgili kaynak kişilerdir.
4.Basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (7-15 sayfayı geçmeyecek biçimde).
5.Basamak: ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.
6.Basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz.
7.Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleyerek poster hâline dönüştürünüz.
8.Basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder