lise coğrafya dersi YGS: Etkinlik Sayfa 152 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

24 Kasım 2009 Salı

Etkinlik Sayfa 152 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Etkinlik Sayfa 152 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI


* Doğal faktörleri dikkate alarak A-B noktalarında dokularına göre hangi tip kır yerleşmeleri kurulabilir?

A. Dağınık yerleşme, (Yükselti ve eğim fazla, tarım alanları dar ve parçalı, yağış fazladır).          
B. Toplu yerleşmeler. (Yükselti ve eğim az, tarım alanları geniş, su kaynakları yeterlidir).

* Bu kırsal yerleşmelerin kurulma sebepleri neler olabilir?


A. Dağınık yerleşme, (Yükselti ve eğim fazla, tarım alanları dar ve parçalı, yağış fazladır).A. Yerleşmesi ormancılık, hayvancılık faaliyetleri yapmak üzere kurulabilir. Çünkü arazi engebeli ve ormanlık, yükseltisi B ye göre fazla yağış miktarı ve su kaynakları daha fazla ve hava daha serindir.          

B. Toplu yerleşmeler. (Yükselti ve eğim az, tarım alanları geniş, su kaynakları yeterlidir).B ise daha çok tarımsal faaliyetler yaygındır.

* Sınıf içinde tartışarak bulduğunuz sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.

* A ve B noktalarındaki kır yerleşmelerinde hangi doğal faktörler etkilidir?
Yer şekilleri( yükselti, eğim, engebe durumu,),
İklim (Yağış özellikleri- miktarı ve rejimi),
Su kaynaklarının durumu,

* Siz olsaydınız A ve B noktalarındaki kır yerleşmelerinin hangisinde yaşamak isterdiniz? Neden?

Kişisel tercihinize göre değişiklik gösterebilir.

B yerleşmesinde yaşardık. Toplu yerleşmeye uygun düz ve verimli tarım alanları vardır. Ayrıca tarımda sulama imkânı vardır. Ayrıca her türlü altyapı ve üst yapı hizmetlerini alma ve gelişme imkânı vardır.  


Kır Yerleşme Birimleri: A - Dokularına Göre: Dağınık
Nedenleri: Yükseltinin ve eğimin fazla olması, tarım alanlarının dar ve parçalı olması, yağış fazla olmasıdır.

Kır Yerleşme Birimleri: B - Dokularına Göre: Toplu

Nedenleri: Yükseltinin ve eğimin az olması, tarım alanlarının geniş olması,yağışın daha az olmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder