lise coğrafya dersi YGS: YARINDAN SONRA KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 14 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

YARINDAN SONRA KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 14 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

YARINDAN SONRA KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 14 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
1.İklim elemanları (sıcaklık, yağış vb.) ile doğal unsurlar (su, toprak vb.) tarihsel süreç içerisinde nasıl bir değişim göstermiş olabilir? Söyleyiniz.
2.Doğa olaylarının gelecekteki durumu ile ilgili tahminleriniz nelerdir?
3.Aşağıdaki fotoğraf kompozisyonu ve üzerinde yer alan ifadeler hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder