lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 189 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

3 Aralık 2009 Perşembe

SAYFA 189 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

SAYFA 189 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

11.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 189 KLASİK LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Küresel düzeydeki örgütlerin dünya barışına katkısını örnekler vererek belirtiniz.

2.Küresel düzeydeki örgütlerin ortaya çıkmasında hangi olaylar etkili olmuştur?

3.Gelecekte hangi alanda faaliyet gösteren küresel örgütler yaygınlaşacaktır? Neden?

4.Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatının kuruluş gerekçesini belirterek bu kuruluşun ülkemiz için önemini söyleyiniz.

5.NAFTA ile AB'nin kuruluş gerekçesi ile faaliyetleri arasındaki benzerlikleri nelerdir?

11.BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI SAYFA 189 TEST LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

1. Aşağıdakilerden hangisi, 9-14 Eylül 1960 tarihinde bir dizi konferans sonucunda kurulan petrol
ihraç eden ülkeler örgütüne (OPEC)üye değildir?
A)Kuveyt    B)ABD+    C)Cezayir    D)İran    E)Nijerya

2."Örgütün amacı, üye ülkeler arasında ekonomik ilişkilerde sürekli bir iş birliği sağlamak ve ortak bir kalkınma planı hazırlamaktır. Kuruluşundan beri Türkiye'nin de üye olduğu örgütün günümüzde 24 üyesi vardır."
Bu bilgilere göre, söz konusu iş birliği ve kalkınma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A)AB    B)AGİT    C)OECD+    D)BM    E)EFTA

3."Birleşmiş Milletler Örgütünün ana organından biri de Güvenlik Konseyi'dir. Güvenlik
Konseyi 15 üyeden oluşur ve bunların beş tanesi daimi üyedir."
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal sorunlar dışındaki konularda karar alınırken veto
hakkına sahip beş daimi üyeden biri değildir?
A)Çin    B)İngiltere    C)Almanya+    D)ABD    E)Rusya Federasyonu

4."1949 yılında kurulan bir savunma örgütüdür. Türkiye 18 Şubat 1952'de örgüte üye
olmuştur."
Yukarıdaki bilgiye göre, söz konusu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)BM    B)AB    C)AGİT    D)NATO+    E)İKÖ

5.Uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik
sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)IMF+    B)AB    C)AGİT    D)OPEC    E)NATO

6.Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?
A)NATO    B)BM    C)İKÖ    D)AGİT E)AB+

7. "1945 yılında kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Örgütü 4 ana organdan oluşur."
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Kuzey Atlantik Konseyi+       B)Ekonomik ve sosyal konsey    C)Güvenlik Konseyi
D)Uluslararası Adalet Divanı    E)Genel kurul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder