lise coğrafya dersi YGS: PERFORMANS ÖDEVİ SAYFA 43 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

PERFORMANS ÖDEVİ SAYFA 43 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

PERFORMANS ÖDEVİ SAYFA 43 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
Amaç: Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgularının toplumda meydana getirdiği sosyal ve kültürel etkileri kavramak
Hazırlanma süresi: 2 hafta
PERFORMANS ÖDEVİ: Sanayileşme, göç ve şehirleşmenin topluma etkisini araştırmanız isteniyor. Ödevinizi yaparken;
Sınıftaki öğrenciler gruplara ayırarak işsizlik, kadının iş hayatına girmesi, kültür çatışması, suç oranlarındaki artışı konusunda çıkarımlarda bulunarak sonuçlarını sınıfla paylaşınız.
Değerlendirme:Sanayileşme, şehirleşme ve göç olgularının toplumda meydana getirdiği sosyal ve kültürel etkileri hakkında doğru çıkarımlarda bulunma, zengin materyal kullanımı, çözüme yönelik mantıklı önerilerde bulunma ve raporlaştırma bakımından değerlendirilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder