lise coğrafya dersi YGS: ETKİNLİK SAYFA 62-63 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

ETKİNLİK SAYFA 62-63 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

ETKİNLİK SAYFA 62-63 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI
Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir.

1.Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayrımında hangi özelliklerin etkili olduğunu bölge renkleriyle uyumlu olan kutucuklara yazınız.

Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Yükseltisinin az olması
>Ova ve platoların geniş yer kaplaması,
>Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği göstermesi,
>Türkiye'nin ve bölgenin en gelişmiş kenti olan İstanbul'un bu bölgede yer alması,
>Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,
>Nüfusun ve Nüfus yoğunluğunu fazla olması

Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Batı ve Orta Torosların kıyıya paralel uzanması,
>Dağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,
>Akdeniz ikliminin ve maki ve kızılçamlardan oluşan bitki örtüsünün hâkim olması,
>Turizm en önemli ekonomik faaliyetlerden olması
>Nüfusun, özellikle tarım,  sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Ortalama yüksekliğinin fazla olması.
>Birbirine paralel sıradağlar ile volkanik dağların bulunması.
>Bu dağlar arasında yüksek ova ve platoların yer alması.
>Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,
>Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,
>Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,

Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması
>Deniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi
>Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması
>Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması
>Horst ve graben sisteminin yaygın olması
>Kıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi
>Ege ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması
>Yıllık yağış miktarının düşük olması
>Ova ve platoların geniş yer kaplaması
>Karasal iklimin etkili olması
>Bozkır bitki örtüsünün hâkim olması
>Buğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması
>Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
>Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması
>Dağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması
>Gür ormanların bulunması
>Kıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi
>Kıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
>Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması
>Orta kesiminde  Karacadağ  volkanik  dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması
>Karasal iklim özelliklerinin hâkim olması
>Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi
>Batı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması
>Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

2.Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.
Bölge içinde doğal faktörler (Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü), beşerî faktörler (Nüfus, Yerleşme) ve ekonomik faktörler (Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm) bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder