lise coğrafya dersi YGS: ETKİNLİK SAYFA 117 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

ETKİNLİK SAYFA 117 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

ETKİNLİK SAYFA 117 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI


1.Yukarıdaki tablodan ve nüfus piramitlerinden yararlanarak defterinize bir grafik oluşturunuz.

SANIYORUZ Kİ GRAFİK TOPLAM NÜFUSLAR KISMINDAKİ VERİLERDEN YARARLANILARAK YAPILACAK...

2.2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.


TABLOLARI İNCELEDİĞİMİZDE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR:
> ÜLKEMİZDE NÜFUS ARTMAYA DEVAM EDECEK FAKAT NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ AZALACAKTIR.
> DOĞUM ORANIMIZ AZALACAKTIR.
> YAŞLI NÜFUS ORANIMIZ ARTACAKTIR.
> ÇOCUK YAŞTAKİ BAĞIMLI NÜFUSUMUZ AZALACAKTIR.
> YAŞLI NÜFUSUMUZ İÇİNDE KADINLARIN ORANI ERKELERDE DAHA FAZLA OLACAKTIR.
> YAŞLI NÜFUSUMUZUN ARTMASI ÜLKEMİZDE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİNİN DE ARTACAĞINI GÖSTERİR.
> YETİŞKİN NÜFUS ORANIMIZ ARTACAKTIR.
> NÜFUSUMUZUN YAŞ ORTALAMASI ARTACAKTIR.


2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu sonuçlar:

> DEMOGRAFİK YATIRIMLAR (ÖZELLİKLE EĞİTİM İÇİN) AZALIR.
> ÜLKE KALKINMASINA DAHA FAZLA KAYNAK AYRILABİLİR.
> Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.
> Kişi başına düşen gelir artar.
> Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişir.
> İşsizliğin azalır.
> Köyden kente göç azalır.
> Sosyal sorunlar azalır.
> Tasarruflar artar.
> Tüketim azalır.
> Doğal kaynakların tüketimi azalır.

2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar:

> Yaşlı nüfus oranı artar ve nüfusumuz genç ve dinamik olma özelliğini kaybeder.
> Genç ve eğitilebilir nüfus oranımız azalır.
> Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranımızı azalır.
> Ülkenin savunma gücü azalır.
> Sosyal güvenlik sisteminde sorunlar ortaya çıkar.
> İleriki yıllarda nüfusumuzun azalması durumu ortaya çıkabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder