lise coğrafya dersi YGS: DERS DIŞI ETKİNLİK SAYFA 85 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

2 Aralık 2009 Çarşamba

DERS DIŞI ETKİNLİK SAYFA 85 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

DERS DIŞI ETKİNLİK SAYFA 85 LİSE COĞRAFYA 12.SINIF KİTABI

Aşağıda ticareti etkileyen unsurlar verilmiştir. Yaşadığınız şehirdeki ticari faaliyetlerin oluşumunda bu unsurların etkilerini araştırınız. Bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Ticareti Etkileyen unsurlar
Nüfus-Yerleşme: Nüfusun yoğun olduğu yerlerde tüketim fazla olacağı için ticaret gelişir. Nüfusun yaş yapısı ve gelir düzeyi ile yerleşme özellikleri ticaret üzerinde etkili olur.
Yollar-Ulaştırma: Yollar ve ulaşımın gelişmiş olması ticari malların pazara ulaştırılmasında kolaylık sağlar. Ulaşımın geliştiği yerlerde ticari faaliyetler gelişir.
Ekonomi-üretim: Ekonomik faaliyetler ve üretimin yapılması için hammaddeye ihtiyaç vardır. Hammaddeler ticari faaliyetler sonu elde edilebilir. Ekonomik faaliyetler ve üretim sonucu ortaya çıkan ürünler ticari faaliyetlerle tüketiciye ulaşır. Ekonomik faaliyetler ve üretimin geliştiği yerlerde nüfus fazladır ve ticari faaliyetler gelişmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder