lise coğrafya dersi YGS: SAYFA 178-179 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 9.SINIF KİTABI

22 Kasım 2009 Pazar

SAYFA 178-179 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 9.SINIF KİTABI

SAYFA 178-179 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 9.SINIF KİTABI

Yukarıda Türkiye fay haritası ile Türkiye deprem haritası verilmiştir. Buna göre 1 ve 2. soruları haritalardan yararlanarak cevaplayınız.
1.İki harita arasında ne gibi benzerlikler vardır?
FAY HATLARI VE DEPREM ALANLARI BİRBİRİNE PARALELLİK GÖSTERİR. FAY HATLARININ GEÇTİĞİ ALANLARIN YAKININDA DEPREM RİSKİ FAZLADIR.

2.Aşağıdakilerden hangileri fay hatları ile ilişkilidir? İşaretleyiniz.

Jeotermal sular, Kaplıcalar, Volkanlar, Horst-graben, Tektonik ovalar, Depremler, Kıvrım dağları,

3.Türkiye’de neden okyanus iklimi görülmez?
ÜLKEMİZ OKYANUS KENARINDA OLMADIĞI VE OKYANUS ÜZERİNDEN GELEN BATI RÜZGARLARI NEMLİ HAVAYI ÜLKEMİZE GETİREMEDİĞİ İÇİN.

4.Japonya ve ABD’de görülen kasırga ve tayfunlar Türkiye’de neden görülmez?
KASIRGA VE TAYFUNLAR BASINCIN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU TROPİKAL ALÇAK BASINÇ ALANLARINDA GÖRÜLÜR. TROPİKAL ALÇAK BASINÇ ALANLARI SICAK KUŞAKTA VE OKYANUSLAR ÜZERİNDE OLUŞMAKTADIR. ÜLKEMİZ SICAK KUŞAKTAN VE OKYANUSLARDAN UZAKTA OLDUĞU İÇİN BU RÜZGARLARIN OLUŞUMUNU SAĞLAYACAK GÜÇLÜ ALÇAK BASINÇ (SİKLON) ALANLARI OLUŞAMAZ VE BU NEDENLE KASIRGA VE TAYFUNLAR OLUŞAMAZ.

5.Sizce insanlar yaşadıkları yerleri değiştirirken en fazla neye dikkat etmeliler?
ÇEVREYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE KULLANMAYA, DOĞAL DENGEYİ BOZMAMAYA

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. YAŞADIĞIMIZ YERE GÖRE UYGUN OLANI SEÇİNİZ.
1.Yaşadığım yerin iklimini etkileyen en önemli özellik
DENİZELLİK - KARASALLIK , YÜKSELTİ

2.Yaşadığım yerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen en önemli faktör
İKLİM, YER ŞEKİLLERİ, ULAŞIM, YERALTI KAYNAKLARI, TARIM

3.Yaşadığım yerde nüfusun bu kadar değişmesinin nedenleri
GÖÇ ALMASIDIR - GÖÇ VERMESİDİR.

4.Türkiye’de TUNDRA, ÇÖL, KUTUP, EKVATORAL, TROPİKAL, MUSON, OKYANUSAL iklimi görülmez.

5.Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar GÜNEYDOĞU Anadolu’da ölçülür.

6.Basra alçak basınç merkezi Türkiye’de sıcaklıkları ARTTIRIR.

7.Karadeniz kıyılarında YAMAÇ  - SONBAHAR yağışları görülür.

8.Türkiye’de en yüksek sıcaklık ortalamaları AKDENİZ kıyılarında ölçülür.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

1.Türkiye’de en düşük sıcaklık ortalamaları Kuzeydoğu Anadolu’da ölçülür.(D)

2.Türkiye’de sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru gidildikçe artar.(Y)

3.Türkiye’de en fazla kar yağışı güney kıyılarında görülür.(Y)

4.Türkiye’de en fazla yağış Rize ve civarında görülür.(D)

5.Lodos, sıcaklığı artıran bir rüzgârdır.(D)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi sıcaklığı düşürür?
A) Poyraz+ B) Lodos C) Kıble D) Keşişleme      E) Fön

2.Aşağıdaki kentlerin hangisinde yağış miktarı daha fazladır?
A) Konya B) Bayburt C) Zonguldak+     D) Kütahya E) Bolu

3.Aşağıdaki kentlerden hangisinin sıcaklık ortalaması daha düşüktür?
A) Aydın B) Bilecik+ C) Sinop D) Kahramanmaraş     E) Çanakkale

4.Aşağıdaki kentlerden hangisinda karlar daha erken erir?
A) Balıkesir B) Sivas C) Mersin+ D) Amasya E) Kastamonu

5.Küçükçekmece, Marmara Denizi’ne bağlı bir koy iken, aşağıdakilerden hangisi sonucunda bir göl durumuna gelmiştir?
A) Akarsu biriktirmesi B) Buzul biriktirmesi C) Rüzgâr biriktirmesi
D) Dalga biriktirmesi+ E) Yer göçmesi

6.Aşağıdaki ovaların hangisinin oluşumunda karstik süreçler etkili olmuştur?
A) Elmalı Ovası+ B) Adapazarı Ovası C) Çarşamba Ovası
D) Gediz Ovası        E) Çukurova

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder