lise coğrafya dersi YGS: PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 238 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

26 Kasım 2009 Perşembe

PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 238 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

PROJE ÇALIŞMASI SAYFA 238 LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

Seçilebilecek Konular:
1. Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler.

2.İnsanınn doğadan azami şekilde ve doğaya zarar vermeden, doğadan faydalanma yolları.

3.Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çalışma esasları ve alternatif kullanım alanları.

4.İnsan yaşantısında iklime bağlılığın asgari düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm önerileri.

(Bu konular dışında ilgi duyduğunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder