lise coğrafya dersi YGS: MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 70 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 70 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE KONUYA BAŞLARKEN SAYFA 70 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI
Yandaki haritadan ve atlasınızdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Yandaki haritada yeryüzündeki medeniyetlerin kurulduğu Nil Deltası, Mezopotamya, İndus Vadisi, Sarıırmak ve Gökırmak Vadileri görülmektedir. Bu medeniyetlerin buralarda kurulmasının coğrafi nedenlerini tartışınız.
Bu bölgeler orta kuşak içerisinde yer alan iklim şartlarının elverişli olduğu alanlardır.Yine bölgedeki su kaynakları verimli tarım topraklarının oluşmasında ve bölgenin tercih edilmesinde etkili olmuştur.Yine konum özellikleri itibariyle çevrelerine göre geçiş noktaları olmaları yada daha uygun yaşam koşulları barındırmaları bu bölgeleri cazip hale getirmiştir.
2.Dünya fiziki haritasına bakarak bu bölgelerin benzer ve farklı yönlerinin neler olduğunu söyleyiniz.
Benzer özellikler yer şekilleri bakımından tarım yapılabilecek düzlük bir saha olmaları akarsu kenarları boyunca yada vadi kenarlarına kurulmaları ortak özellik olarak gösterilebilir.Denize kıyı bölgelerinin bulunması da benzer bir özelliktir.
Farklı özellikler iklimsel özelliklerde değişiklikler görülebilir.İndus ganj Sarı ırmak bölgeleri ile Nil ve Mezopotamya bölgeleri iklim özellikleri bakımından farklılık barındırır.
3.Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş olan ülkemiz,Norveç’in coğrafi konumuna sahip olsaydı Türkiye’de bu kadar medeniyet gelişir miydi? Nedenlerini tartışınız.
Türkiye’nin konumu Norveç in coğrafi konumu günümüzdeki kadar medeniyetler gelişmezdi. Norveç kutba yakın iklim şartları ve toprak özelliklerinin çok fazla elverişli olmadığı önemli kavşak noktası olmayan gerek matematik gerekse özel konum özellikleri bakımından daha olumsuz koşullara sahip bir ülkedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum Gönder