lise coğrafya dersi YGS: ETKİNLİK SAYFA 197 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

30 Kasım 2009 Pazartesi

ETKİNLİK SAYFA 197 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

ETKİNLİK SAYFA 197 LİSE COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI

Doğal kaynakların kullanımında doğal ortam şartlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Herhangi bir doğal kaynaktan faydalanma sırasında uygulanan yöntem ve kullanılan teknolojik imkânların çevresel şartlar ile uyumlu olması hem ilgili doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımı hem de coğrafi çevre üzerindeki olumsuz etkisini engelleyecektir. Coğrafi çevrede bozulma, kirlenme ve geri kazanılması imkânsız doğal kaynak kayıplarına neden olması, flora, fauna ve insan üzerindeki olumsuz etkileri, hatalı doğal kaynak kullanımının çevresel duyarlılık ile ilgili sorunları olarak özetlenebilir.
Yukarıdaki açıklamadan hareketle "doğal kaynak kullanımının doğal çevre ile etkileşimi" hakkında yorumlar yapınız.

Doğal kaynaklardan faydalanma sırasında uygulanan yöntem ve kullanılan teknolojik imkânların çevresel şartlar ile uyumlu olması hem ilgili doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımı hem de coğrafi çevre üzerindeki olumsuz etkisini engelleyecektir. Coğrafi çevrede bozulma, kirlenme ve geri kazanılması imkânsız doğal kaynak kayıplarına neden olması, flora, fauna ve insan üzerindeki olumsuz etkileri, hatalı doğal kaynak kullanımının çevresel duyarlılık ile ilgili sorunları olarak özetlenebilir.
İnsanlar, doğal kaynakların kullanımında geri dönüşümü olmayan hatalar yapmışlardır. Örneğin, verimli tarım alanlarını yerleşim birimlerine çevirebilmek için doğal drenajı değişikliğe uğratmışlar, nehir kenarları boyunca setler yaparak taşkın ovalarına yerleşmişlerdir. Oysaki bu setler olmasa, taşkın ovaları taşkın sularını daha geniş alana yayarak gücünü ve yüksekliğini azaltacaktır. Bir nehrin kenarları setlerle çevrildiğinde suyun akışı daha hızlanır ve nehrin taşıdığı alüvyonlar taşkın ovasının verimini artırmak üzere depolanamaz, setin içinde kalan dar kanalda birikir. Zamanla bu birikinti nehrin yüksekliğini çevresindeki alana göre arttırır. Bu durum taşkın ovasına kurulmuş olan yerleşme için felaket riskini de beraberinde getirmektedir.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi doğal kaynaklar hatalı kullanıldığında çevresel etkiler yaratır ve doğal afetlere neden olur. Dünyanın en büyük nehirleri kenarlarında setler yapılması çok yaygınlaşmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder